recolo-handhaving-toezicht-boa-carriereswitch

Door Corona hebben veel beveiligers hun werk op Schiphol, in de evenementensector of in de detailhandel verloren. Voor gemeenten daarentegen zijn het juist drukke tijden om alle coronamaatregelen te kunnen handhaven. Dit is een duidelijk voorbeeld waarbij vraag en aanbod door extra opleiding en intensieve begeleiding beter op elkaar zouden kunnen aansluiten.

Detacheerder Recolo en opleidingsinstituut BOAtrainer hebben daarom de handen ineengeslagen en zijn een werk-naar-werktraject gestart om beveiligers om te scholen tot BOA voor diverse domeinen. Beide partijen zien dat het structurele tekort aan ervaren BOA’s niet snel opgelost kan worden met nieuwe instroom vanuit de Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) opleidingen. De net afgestudeerde studenten hebben simpelweg niet altijd de (levens)ervaring waar nu juist zo’n grote behoefte aan is bij gemeenten.

Door overlap van benodigde competenties van beveiligers en BOA’s richten Recolo en BOAtrainer zich op deze doelgroep van ervaren beveiligers. “Ervaren beveiligers brengen juist wel de werk- en levenservaring mee die je nodig hebt om moeilijke situaties die BOA’s dagelijks ervaren goed in te schatten. Dit kun je logischerwijs nog niet verwachten van een net afgestuurde HTV student van begin 20.”geeft Koen Withagen, directeur van detacheerder Recolo, aan.

Momenteel doorloopt de eerste groep het traject waarbij er intensieve praktijkbegeleiding wordt gegeven door BOAtrainer en de deelnemers wekelijks flink moeten blokken om zich de theoretische kennis eigen te maken. Daarnaast zijn er diverse praktijkgerichte lesdagen waar de deelnemers leren werken met de middelen die een handhaver ter beschikking krijgt, zoals handboeien, portofoon, pda en een bodycam.

“Onze BOA-trainers zijn zelf ook BOA en weten heel goed wat er van een professional verwacht wordt. Niet alleen voor theorie- of praktijkexamens, maar juist ook voor de werkzaamheden op straat.” Aldus Anton Bos, directeur BOAtrainer.

Daarnaast wordt er gewerkt met gemeenten om de deelnemers gedurende het opleidingstraject ervaring op laten te doen als toezichthouder. Zo zijn de deelnemers sneller ingewerkt om het echte werk te doen nadat ze geslaagd zijn voor de examens die de BOA’s moeten afleggen en zij beëdigd worden als opsporingsambtenaar.

Door het structurele tekort aan BOA’s hebben partijen al besloten om in maart 2021 de volgende groep te laten starten en meer gemeenten te betrekken om duurzame instroom van nieuwe BOA’s te realiseren.

Voor meer informatie

JJ Crisostomo
info@recolo.nl
06 2446 3795—–

Anton Bos
info@boatrainer.nl
06 3005 6739